Bízd biztos kezekre az ingatlanodat!

Ingatlanjog

Ingatlan adásvétel

Ingatlan ajándékozás

Ingatlan bérbeadás

Egyéb ingatlanügyek

Én, dr. Csuzda Zsolt esküszöm, hogy ügyvédi hivatásomat az ügyfeleim érdekében, A Magyar Köztársaság Alkotmánya és jogszabályai szerint lelkiismeretesen gyakorlom, és az ennek során tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Isten engem úgy segéljen.

Dr. Csuzda ZsoltÜgyvéd