Legyen az ügyvéded az ingatlanosod!

Ingatlan adásvétel

Mire van szükség az adásvételi szerződés előkészítéséhez?

Szerződő felek adatai

Magánszemélyek esetén

 • a személyes adatok igazolására szolggáló érvényes fényképes igazolvány
  – személyazonosító igazolvány vagy
  – vezetői engedély vagy
  – útlevél
 • lakcímkártya
 • adókártya szolgál.

Megjegyzés: Azon magánszemélynek, aki régi típusú nem kártya személyivel rendelkezik, de ennek kiegészítéseként lakcímkártyája nincs, azt arra kérem, hogy a személyi azonosító igazolására a lakcíme szerint illetékes Okmányirodában kérjen egy lakcímkártyát.

Cégek esetén

 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • Aláírási címpéldány, vagy Aláírás-minta
 • Ügyvezető személyes adatainak igazolására szolgáló érvényes fényképes igazolvány
  – személyazonosító igazolvány vagy
  – vezetői engedély vagy
  – útlevél
 • lakcímkártya
 • adókártya szolgál.

 

Megjegyzés: Amennyiben valamely szerződő fél meghatalmazott útján jár el, úgy a szerződéskötéshez ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített az ingatlan-nyilvántartási törvénynek megfelelő eredeti meghatalmazás legalább 2 példányára van szükség.

Lakás Lakóház
Tulajdoni lap (eljáró ügyvéd szerzi be) Tulajdoni lap (eljáró ügyvéd szerzi be)
Társasházi alapító okirat/Szövetkezeti alapszabály Osztatlan közös tulajdon esetén használati megosztási megállapodás
Energetikai tanúsítvány Energetikai tanúsítvány
Terhelt ingatlan esetén igazolás banktól, végrehajtótól fennálló tartozásról Terhelt ingatlan esetén igazolás banktól, végrehajtótól fennálló tartozásról
Vevő hitel felvétele esetén a bank által kiadott adásvételi szerződés követelményeiről szóló tájékoztató Vevő hitel felvétele esetén a bank által kiadott  adásvételi szerződés követelményiről szóló tájékoztató
  Tulajdonostárs(ak) elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozata(i)

 

Mire van szükség az adásvételi szerződés aláírásakor?

Kérem hozza magával a személyazonosság igazolására szolgáló okmányt, lakcímkártyát, adókártyát, valamint az adásvételi szerződés előkészítéshez megküldött okiratok eredeti példányait.

A SZERZŐDÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ ADJA MEG ADATAIT AZ ALÁBBI ADATLAP KITÖLTÉSÉVEL!

A SZERZŐDÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ ADJA MEG ADATAIT AZ ALÁBBI ADATLAP KITÖLTÉSÉVEL!

Én, dr. Csuzda Zsolt esküszöm, hogy ügyvédi hivatásomat az ügyfeleim érdekében, A Magyar Köztársaság Alkotmánya és jogszabályai szerint lelkiismeretesen gyakorlom, és az ennek során tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Isten engem úgy segéljen.

Dr. Csuzda ZsoltÜgyvéd