Miben tudunk segíteni?

Egyéb jogterületek

Okiratok szerkesztése
„A szó elszáll az írás megmarad”

Egy jó tanács: Ha írásba foglalja – két tanúval hitelesíti- bármilyen szerződését, pénz átadását azzal csak jót tehet, rosszat nem!!! Az internet világában sokan úgy gondolják, hogy egy kölcsönszerződés, bérleti szerződés megkötése során elegendő, ha letölt egy mintát a ki tudja milyen weboldalról és ezzel ő mindent megtett. Téved aki ezt gondolja, hiszen a weboldal nem vállal felelősséget a mintában írtak jogszabályi megfelelőségének, a felek ügyleti akaratának.

Keressen fel, ha kölcsönszerződést, bérleti szerződést, vagy egyéb szerződést kötne. Az ügyvéd felelősségbiztosítással rendelkezik és vagyonával felel az okiratok jogszabályi megfelelőségéért, köteles ellenőrizni a szerződő felek személyazonosságát.

 

Pénzkövetelések

A legtöbb ügyfél azzal keres meg, hogy valaki tartozik neki, cégének, a társasházának. A pénzkövetelés alapja lehet kölcsön vissza nem fizetése, vagy vállalkozási díj, megbízási díj, bérleti díj, vételár meg nem fizetése, vagy közös költség tartozás, vagy egyéb jogcím.

Mindenki a leghamarabb szeretne a pénzéhez jutni és lezárni ügyét, ezt azonban csak a különböző biztosítékok alkalmazásával, vagy fizetési meghagyásos, polgári peres és végül végrehajtási eljárás lefolytatásával tudja megtenni. Vannak akik ezt maguk intézik, a maguk módján aztán egy szempillantás alatt a Kékfényben lesznek TV sztárok. Vannak akik megpróbálják a jogi út betartásával jogi képviselő nélkül érvényesíteni követelésüket, de elvesznek a jog útvesztőiben.

Keressen meg, ha pénzkövetelést kíván érvényesíteni JOGI ÚTON!

 

Én, dr. Csuzda Zsolt esküszöm, hogy ügyvédi hivatásomat az ügyfeleim érdekében, A Magyar Köztársaság Alkotmánya és jogszabályai szerint lelkiismeretesen gyakorlom, és az ennek során tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Isten engem úgy segéljen.

Dr. Csuzda ZsoltÜgyvéd