Milyen ingatlanüggyel találkozhat még?

Egyéb ingatlanügyek

Az ingatlanjog nem csupán az adásvételi és ajándékozási szerződések világából áll. Számtalan egyéb ügyben lehet érintett egy ingatlan, melyekkel kapcsolatban szintén a megbízók segítségére tudok lenni.

Példálózó jelleggel felsorolom, mely ügyekben tudnak hozzám fordulni:

  • Ingatlanok cseréje
  • Ingatlanfedezettel nyújtott kölcsönszerződés megszerkesztése

További ingatlanügyek, melyben állok a rendelkezésére:

Lemondás haszonélvezeti jogról

Amennyiben úgy dönt, hogy haszonélvezeti jogát a jövőben nem kívánja már gyakorolni és ezért lemond haszonélvezeti jogáról, úgy ezt egy ügyvéd által ellenjegyzett ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas nyilatkozatban teheti meg.

Keressen meg, ha le kíván mondani haszonélvezeti jogáról!

Használati megosztási megállapodás

Egy osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetében a legrosszabb ami velünk történhet,
hogy az ingatlan tulajdonosai nem tudnak megállapodni a használat feltételeiben,
vagy egy korábban szóban született használati szabályrendszert másként értelmez a tualjdonostárs. Ezen parázsviták elkerülése érdekében érdemes írásba foglalni a tulajdonostársak ingatlanra vonatkozó együttélési, használati szabályait. Keressen fel, ha tulajdonostársaival használati megosztási megállapodást kíván kötni.

Társasház alapítás

„Közös lónak túrós a háta” mondja a közmondás. Abban az esetben, ha ön a közös tulajdonban álló ingatlanán szeretné az osztatlan közös tulajdont megszűntetni, úgy a társasházalapítás jogszabályi rendelkezéseinek figyelembe vételével lehetősége van a tulajdonostársaival társasházat alapítani, mely után külön helyrajzi számon lesz nyilvántartva az ingatlanuk.

Keressen fel, ha tulajdonostársaival társasházat kíván alapítani.

Én, dr. Csuzda Zsolt esküszöm, hogy ügyvédi hivatásomat az ügyfeleim érdekében, A Magyar Köztársaság Alkotmánya és jogszabályai szerint lelkiismeretesen gyakorlom, és az ennek során tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Isten engem úgy segéljen.

Dr. Csuzda ZsoltÜgyvéd