Készüljön fel!

Ingatlan bérbeadása

Mire van szükség az bérleti szerződés előkészítéséhez?

Szerződő felek adatai

Magánszemélyek esetén

 • a személyes adatok igazolására szolgáló érvényes fényképes igazolvány
  – személyazonosító igazolvány
  – vezetői engedély
  – útlevél
 • lakcímkártya
 • adókártya szolgál.

Megjegyzés: Azon magánszemélynek, aki régi típusú nem kártya személyivel rendelkezik, de ennek
kiegészítéseként lakcímkártyája nincs, azt arra kérem, hogy a személyi azonosító igazolására a
lakcíme szerint illetékes Okmányirodában kérjen egy lakcímkártyát.

Cégek esetén

 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat
 • Aláírási címpéldány, vagy Aláírás-minta
 • a személyes adatok igazolására szolgáló érvényes fényképes igazolvány
  – személyazonosító igazolvány
  – vezetői engedély
  – útlevél
 • lakcímkártya
 • adókártya szolgál.

Megjegyzés: Amennyiben valamely szerződő fél meghatalmazott útján jár el, úgy a szerződéskötéshez ügyvéd által
ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített az ingatlan-nyilvántartási törvénynek megfelelő eredeti
meghatalmazás legalább 2 példányára van szükség.

Ingatlannal kapcsolatban

 • Tulajdoni lap (eljáró ügyvéd szerzi be)
 • Energetikai tanúsítvány

A szerződés előkészítéséhez adja meg adatait az alábbi adatlap kitöltésével!

Én, dr. Csuzda Zsolt esküszöm, hogy ügyvédi hivatásomat az ügyfeleim érdekében, A Magyar Köztársaság Alkotmánya és jogszabályai szerint lelkiismeretesen gyakorlom, és az ennek során tudomásomra jutott titkot megőrzöm. Isten engem úgy segéljen.

Dr. Csuzda ZsoltÜgyvéd